(Stichting) WaterMotor.EU 

WaterMotor.EU richt zich op de thema's Water-Energie-mangement, waarin waterbuffering en energiebalancering centraal staan. Op verschillende locaties in Nederland is water-energiekoppeling mogelijk. 

Indien er meer dan één deelproject wordt uitgewerkt, is het opportuun om voor dit initiatief een stichting op te richten. 

De deelprojecten van WaterMotor zijn grote complexe projecten. De Overheden hebben daar niet de middelen voor om die geheel te financieren (budgetstelsel). Dus deze projecten moeten worden ontwikkeld als 'Participatieprojecten'. We kunnen publieke problemen van de overheden oplossen door kansen te scheppen voor private partijen. Van oudsher worden dit soort samenwerking aangeduid met PPS (publiek-private samenwerking). 

Is het mogelijk om dit soort partijen als burgerinitiatief vanaf het begin te ontwikkelen? We gaan het in ieder geval proberen. Om een Participatieproject te ontwikkelen is een innovatief proces geformuleerd, dat parallel loopt met de MIRT-systematiek, die voor grote partijen maatgevend is. Dit MIRT-alternatief hebben wij 'Wiki-Development' genoemd. We beginnen met het deelproject 'de Aansluitdijk'. 

Wij zoeken voor de ontwikkeling van de deelprojecten van WaterMotor.EU samenwerking met PPS-Netwerk Nederland en andere partijen. Het is tevens de bedoeling dat er grensoverschrijdende samenwerking wordt gezocht. Met name met Duitse partijen met belangen in Water-Energie-Buffering in Euregionale gebieden.   Momenteel ontstaan prille contacten met een Duits burgerinitiatief voor een Rijn-Maasverbinding. 

Ons logo is een verkleining van het schema van het concept.

 

Klik hier voor de presentatie

  • ir Gert Jan Akkerman
  • Ir Caspar Pompe